Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisija informē par aktualitātēm Iepirkumu komisijas darbā.

2017.gada 4. augustā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā https://pvs.iub.gov.lv/show/502440 tika izsludināts iepirkums ar ID Nr. SND 2017/15 “ Ēkas/moduļa tipa ēkas projektēšana un būvniecība Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” telpu nodrošināšanai”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- 2017.gada 28.augusts, plkst. 11.00.

Informācija par iepirkumiem pieejama Saulkrastu novada pašvaldības mājas lapas sadaļā PašvaldībaPubliskie iepirkumi.