Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisija informē par aktualitātēm Iepirkumu komisijas darbā.

 

2017.gada 18. jūlijā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā https://pvs.iub.gov.lv/show/501033 tika izsludināts iepirkums ar ID Nr. SND 2017/13 “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs Saulkrastu novada teritorijā 2017.gadā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš- 2017.gada 31.jūlijs, plkst. 11.00

2017.gada 21.jūlijā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā https://pvs.iub.gov.lv/show/501380 tika izsludināts iepirkums ar ID Nr. SND 2017/14 “Saulkrastu vidusskolas sporta laukuma Smilšu ielā 3, Saulkrastos, pārbūve”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2017.gada 1.augusts, plkst. 11.00

Informācija par iepirkumiem pieejama Saulkrastu novada pašvaldības mājas lapas sadaļā “Pašvaldība”/ “Publiskie iepirkumi” (skatīt šeit).