Saulkrastu novada domes Iepirkumu komisija informē, ka Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā ir izsludināti šādi iepirkumi:

  • „Ielu un ceļu grants seguma atjaunošana Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” ID Nr. SND 2018/21 https://pvs.iub.gov.lv/show/541750
  • „Ielu dubultā virsmas apstrāde ar bituma emulsiju un šķembiņām Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”, ID Nr. SND 2018/22 https://pvs.iub.gov.lv/show/541752