Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapā ir izsludināti iepirkumi : “Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādei „Rūķītis”, identifikācijas Nr. SND 2018/20 https://pvs.iub.gov.lv/show/540537 un Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Saulkrastu sociālā dienesta un dienas aprūpes centra ēkai Stirnu ielā 23a”, identifikācijas Nr. SND 2018/18/ERAF  https://pvs.iub.gov.lv/show/540603