Vasaras beigās pabeigta jaunās ietves ierīkošana Saulkrastos starp V. Lāča ielu un dzelzceļa tiltu pār Pēterupi. Līdz šim šajā vietā bija tikai iestaigāts celiņš ar sadrupušām betona kāpnēm un daži sasisti apgaismes stabi. Iepriekš, plānojot jaunu apbūvi Pēterupes dzīvojamajā rajonā vai tautā sauktajā BAM teritorijā, netika vienlaicīgi nodrošināta gājēju ceļa izbūve savienojumam ar pilsētas centrālo daļu.

 

Lai arī palu laikā Pēterupe mēdz applūst, apgrūtinot pārvietošanos, pārējā laikā celiņu intensīvi lietoto, tajā skaitā to izmanto skolēni nokļūšanai skolā. Darbu veikšanu paildzināja nomas līguma noslēgšana ar zemes īpašnieku – VAS “Latvija dzelzceļš”.

 

Iepirkuma rezultātā darbus veica SIA “MI-2” par kopējo summu 33724,35 eiro. Darbu ietvaros ir izveidots uzbērums ar nogāzēm un ietve 430m2 platībā, uzstādīti 9 apgaismes stabi, soliņš ar atkritumu urnu, ierīkotas norobežojošās barjeras un caurteka.

 

Neskatoties uz paveikto, joprojām aktuāla ir ietves izveide Pēterupes dzīvojamajā rajonā gar V. Lāča ielu līdz Murjāņu ielas dzelzceļa šķērsošanas vietai, kas tiek arvien atlikta nepietiekamo finanšu līdzekļu dēļ.

 

Ietve