Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” ietvaros no 9. aprīļa līdz 20.jūnijam tiks ierobežota satiksme Lapu un Draudzības ielā.