Plānoto ārējās elektroapgādes izbūves darbu dēļ, kas notiks no š.g. 21.marta līdz 19.aprīlim, Pūpolu ielā 1 un Pūpolu ielā 3 tiks ierobežota satiksmes kustība. 

Darbus veic SIA “DOMA- būve”.Darbu uzņēmējs, atbildīgā persona:Kaspars Trumpekojs, tālr.29181644, darbu vadītājs: Ēvalds Timze, tālr.26544495.