Plānoto meliorācijas kolektora pārbūves darbu dēļ no 23.augusta līdz  15.septembrim būs ierobežota satiksme Silavas ielā, Zvejniekciemā, posmā starp Augļu un Aģes ielām.

Darbus veiks SIA “BUILDIMPLEKS”,reģ.nr. 40103376951. Atbildīgais būvdarbu vadītājs – Dāvis Gražuls, sert.nr. 4-01780, mob.t.26184358.