Šī gada jūlija mēnesī ūdensvada tīklu izbūves dēļ tiks ierobežota satiksme Upes ielā un Meža prospektā Zvejniekciemā.

Būvdarbi notiek projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” realizēšanas ietvaros.

Darbu pasūtītājs- SIA “Saulkrastu komunālserviss”.

Darbus veic SIA “Wesemann”.