Dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas fonda kopīgajā iniciatīvā “Daru labu dabai”, iesaistoties gan individuālajiem brīvprātīgajiem, gan darba kolektīviem, īstenoti jau vairāki desmiti dabas saglabāšanas darbu – īstenotas siena talkas grūti pieejamās vietās, attīrītas upju straujteces, atēnoti dižkoki, ravētas pelēkās kāpas, pļautas niedres, atjaunota dabas tūrisma infrastruktūra un citi darbi.

Iniciatīva iedzīvināta, lai īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, tostarp, nacionālajos parkos, saglabātu unikālās vērtības Latvijas dabā, atjaunotu ainavas un nosargātu bioloģisko daudzveidību. Līdz šim talkās iesaistījušies gan individuālie brīvprātīgie, gan uzņēmumu darba kolektīvi, gan pašvaldību pārstāvji un apmaiņas studenti. Būtisku atbalstu iniciatīvas attīstībā sniedzis uzņēmums “BTA Baltic Insurance Company” gan veicinot sabiedrības iesaisti, gan uzņēmuma darbiniekiem pašiem iesaistoties labajos darbos dabai visos Latvijas reģionos.

Darbi dabā neapstājas līdz ar vēsāka laika iestāšanos. Arī ziemā iespējams doties svaigā gaisā, kopīgi paveicot kādu vērtīgu un noderīgu darbu, piemēram, sakopt dižkokus, pļaut niedres, izvākt krūmus un apaugumu no pļavām, kur jau nākamajos gados vēl krāšņāk ziedēs naktsvijoles vai citi aizsargājami augi.

Pārvalde un Pasaules dabas fonds aicina gan individuālos interesentus, gan organizētus kolektīvus iesaistīties labo darbu dabā iniciatīvā! Ērtākai darbu plānošanai ir izveidota tīmekļa vietne www.darudabai.lv, kurā ikviens var atrast sev piemērotāko labo darbu dabai, izvēloties vietu, laiku un darāmo darbu atbilstoši savām iespējām.

Darbi piemēroti trīs līdz pat 100 cilvēku lieliem kolektīviem, un izvēlēties talkošanas vietu iespējams visos Latvijas reģionos.