Nolietotu, neizjauktu elektrotehniku privātpersonas bez maksas var nodot ZAAO EKO laukumā Saulkrastos, Rīgas ielā 96a. Turklāt ZAAO bez maksas savāc nolietotu, neizjauktu sadzīves elektrotehniku arī pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma no privātpersonām, iepriekš saskaņotā laikā izbraucot uz mājām.

Nolietotas elektrotehnikas savākšanu var pieteikt pa tālruni 642 81250 vai mob.tālr. 26132288, kā arī sūtot e-pastu ar pieteikumu uz [email protected].