Satiksmes ministrija informē, ka ceturtdien, 22.janvārī, Satiksmes ministrijā notika Eiropas sliežu platuma dzelzceļa projekta Rail Baltica uzņēmumu un iestāžu tehniskās darba grupas, pašvaldību darba grupas sanāksme, kura laikā pilnsabiedrība RB Latvija prezentēja sagatavotos trases maršruta divus variantus Latvijā.

 

Pilnsabiedrība RB Latvija, lai veiktu turpmāko detalizēto izpēti un ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN), kopīgi ar ieinteresētajām pašvaldībām organizēs sabiedriskās apspriešanas, kurās tiks piedāvāti divi izstrādātie Rail Balticatrases varianti.

 

Izvērtēšana tika veikta ar mērķi, lai atrastu optimālo trases novietojumu Latvijas teritorijā, kas būtu līdzsvarā starp trases lietotāju, vietējo iedzīvotāju, vides interesēm, valsts un pašvaldību ilgtermiņa plāniem un būtu tehniski iespējams un samērojams no izmaksu viedokļa.

 

Tuvāka informācija par plānotajām sabiedriskajām apspriedēm konkrētajās pašvaldībās būs pieejama projekta Rail Baltica mājas lapā internetā: http://railbaltica.info/ , masu plašsaziņas līdzekļos un skartajiem zemes īpašniekiem individuāli.

 

 

RAIL