Jau gadiem kailsauļošanās piekritēji pludmali, kas atrodas aiz tūrisma objekta “Baltā kāpa” dienvidrietumu virzienā, ir uzskatījuši par nūdistu pludmali.

Pašvaldība, lai rastu risinājumu konfliktsituācijās, kas nereti rodas starp kailsauļošanās piekritējiem un iedzīvotājiem, kas šādu sauļošanās veidu neatzīst, 29. jūlija domes sēdē lēma veikt grozījumus Saulkrastu novada domes 2015. gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu”. Pludmales izmantošanu nav paredzēts mainīt, vien izvietot informatīvas norādes (zīmes) “Nūdistu pludmale”.

Apstiprinātie saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Ja ministrija sniegs pozitīvu atzinumu, tad nūdistu pludmales informatīvās zīmes tiks izvietotas 1500m no Baltās kāpas Lilastes virzienā.