Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) darba devējiem piedāvā iespēju ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu apmācīt nepieciešamos darbiniekus, piedaloties jaunajā pasākumā „Apmācība pie darba devēja".

 

Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA dotāciju, kuras apmērs ir līdz 50% no izmaksām, kas nepieciešamas jauna darbinieka apmācībai.

 

 

28.07.2015. plkst.15:00 notiks ANP komisija. Izskatīsim darba devēju pieteikumus uz pasākumiem „Apmācība pie darba devēja" un "Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem", kas iesniegti līdz 23.07.2015.

 

Tuvāka informācija pieejama šeit