Saulkrastu novada dome informē, ka pašvaldības teritorijā no 20.06.2017. ir uzsākti ielu un ceļu būvdarbi. Būvdarbu veicējs veic ielu un ceļu sagatavošanas darbus (greiderēšanu), lai uzsāktu ceļu atputekļošanu. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar līgumā noteikto darbu kalendāro grafiku. Plānotais būvdarbu pabeigšanas termiņš- 20.08.2017.  

 

Dubultā virmas apstrāde ar 10 cm dolomīta šķembu profila labošanu tiks veikta:

  • Brāļu Kaudzīšu ielā no asfalta seguma līdz Zītaru ielai;
  • Zītaru ielā no Brāļu Kaudzīšu ielas līdz Vītiņu ielai;
  • Parka ielā visā garumā;
  • Limbažu ielā visā garumā;
  • Saulgriežu ielā no Limbažu ielas līdz novada robežai;
  • Akmeņu ielā no asfalta seguma līdz Celtnieku ielai;
  • Stirnu ielā no A.Kalniņa ielas līdz bērnudārza stāvvietai;
  • Loka ielā (kooperatīvā Zeme) no asfalta seguma līdz 10 metriem aiz 4.līnijas;
  • Četras sānu iebrauktuves kooperatīvā Zeme;

Vienkārtas virsmas apstrāde tiks veikta Viļa Lāča ielā no vecās pārbrauktuves līdz ceļa sadalījumam.

Lūdzam iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!