Informējam, ka sakarā ar projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos” IV kārtas realizāciju, līdz 2018.gada 18.augustam tiks ierobežota satiksme Lašu, Kadiķu un Kaiju ielās, Saulkrastos. 

Satiksmes ierobežojumu shēma: