Lai sagatavotu telpas jaunajam mācību gadam, pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis" būs slēgta 2016.gada 29., 30. un 31.augustā.

 

PII "Rūķītis" darbinieki mīļi gaidīs audzēkņus 1.septembrī, kad darbu atsāks visas 11 grupiņas.