Saulkrastu novada dome aicina Saulkrastu uzņēmējus uz kopīgu sanāksmi pirmdien, 19. oktobrī 17.00 Saulkrastu novada domē.

 

Dienas kārtībā sekojoši jautājumi:

1. Saulkrastu Uzņēmēju konsultatīvās padomes un tās vadītāja ievēlēšana.

2. Tuvākajā laikā būs pieejams ES finansējums ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai, lai dotu iespēju pašvaldībām atbalstīt infrastruktūras izveidošanu uzņēmējdarbības atbalstam. Ņemot vērā minēto, nepieciešams kopīgi izdiskutēt par iespējamajiem sadarbības projektiem un uzņēmējiem nepieciešamo infrastruktūru.

3. Saulkrastu uzņēmēju izstādes, gadatirgus un konferences rīkošana 2016. gada janvārī.

 

Tuvāka informācija vai priekšlikumus sūtīt Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas vadītājam Normundam Līcim (e-pasts: [email protected]).