Arī šogad Saulkrastu novads turpināja saņemt Zivju fonda atbalstu, kura ietvaros no kritušajiem kokiem, bebru aizsprostiem un mākslīgiem akmens krāvumiem ir iztīrīta Pēterupe, un turpināta lašveidīgi zivju – taimiņu atražošana.

Pēterupes tīrīšanas darbi veikti projekta „Zivju nārsta vietu atjaunošana un dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes upē Saulkrastu novada teritorijā 2018. gadā” ietvaros. Projekta rezultātā upe atbrīvota no 50 m3 koku sagāzumiem un bebru veidotajiem krāvumiem, kā arī nojaukti 20 m2 mākslīgo krāvumu un veikta nārsta vietu rekultivācija. Šie darbi tika veikti, lai atbrīvotu ceļu lašveidīgajām zivīm nārsta laikā un nodrošinātu strauju ūdens tecējumu.

Ik gadu pašvaldība, īstenojot Zivju fonda atbalstītus projektus, veic Saulkrastu upju tīrīšanu, pakāpeniski radinot arī Saulkrastu iedzīvotājus patvaļīgi neveidot akmeņu krāvumus un novada upes uzturēt tīras.

Projekta „Zivju nārsta vietu atjaunošana un dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes upē Saulkrastu novada teritorijā 2018. gadā” kopējā summa ir 8800,00 eiro, no kuriem Zivju fonda finansējums 8483,66 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums 316,34 eiro.

Papildus upju tīrīšanas pasākumiem, pašvaldība turpināja arī lašveidīgo zivju – taimiņu atražošanu. Šī gada maijā Saulkrastu novada upēs tika ielaisti 5000 taimiņu mazuļu, bet rudenī tika nozvejoti taimiņu vaislinieki, lai iegūtu tieši mūsu novada upēm piemērotus mazuļus, kuri pēc diviem gadiem tiks ielaisti atpakaļ upēs. Zivju resursu atražošanas pasākumi tiek veikti projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpēs 2018. gadā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 1866,00 eiro, no kuriem Zivju fonda atbalsts ir 1676,85 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums 189,15 eiro.