Sociālais dienests informē par izmaiņām Eiropas Savienības (ES) atbalsta paku saņemšanā: no 2018. gada 1. aprīļa ES atbalsta pakas turpmāk būs iespēja saņemt arī personām, kurām sociālajā dienestā piešķirts maznodrošinātas personas/ģimenes statuss un kuru ienākumi uz vienu personu ģimenē nepārsniedz 188,00 eiro.

Maznodrošinātas personas/ģimenes, kurām izziņa par statusu izsniegta pirms 01.04.2018. un kuru ienākumi uz vienu personu ģimenē nepārsniedz 188,00 eiro, arī ir tiesīgas saņemt atbalsta pakas, uzrādot esošo izziņu par statusu ar spēkā esošu statusa piešķiršanas periodu.

Pārtikas pakas var saņemt sociālā dienesta attālinātajā klientu pieņemšanas punktā Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1B, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 17.30, sīkāka informācija pa tālruni 22009886 – sociālā darbiniece Ilga Osīte.