Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu poligonā “Getliņi”, kas stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī. Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. pantā noteikto kārtību un pašvaldības un SIA “ZAAO” savstarpēji noslēgtā līguma nosacījumus, maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2019. gada 1. janvāra Saulkrastu novadā ir 14.06 eiro plus PVN.

Pakalpojumu cena pieaugs, jo palielinās atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā “Getliņi”un mainās dabas resursu nodokļa (DRN) likme. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, kas ietver DRN par atkritumu noglabāšanu un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, kā arī citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. Poligona tarifs veido būtisku daļu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, tāpēc proporcionāli pieaugs arī SIA “ZAAO” pakalpojumu izmaksas.

DRN likmes paaugstināšana ietekmēs atkritumu apsaimniekošanas maksu visās pašvaldībās.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos, sazināties ar ZAAO Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem,tālr.64281250.