Sākot no 2020. gada 25. maija Saulkrastu novada dome slēdz Luminor bankas kontus. Lūgums turpmāk norēķiniem izmantot kontus, kas norādīti zemāk.

Rekvizīti

Saulkrastu novada dome

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

PVN Nr.LV90000068680

Konti:

Industra Bank LV31MULT 1010 5148 7001 0 (kods MULTLV2X)
AS Swedbank LV88HABA 0551 0277 1094 5 (kods HABALV2X)
AS SEB banka LV78UNLA 0050 0085 2894 8 (kods UNLALV2X)
AS Citadele banka LV77PARX 0012 5410 9000 1 (kods PARXLV2X)

Ziedojumu konts:

AS Swedbank LV17HABA 0551 0287 9765 3 (kods HABALV2X)

Zvejas licences:

AS SEB LV18UNLA0050021937756 (kods UNLALV2X)

Maksājumi par Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolu:

AS Swedbank LV38HABA 0551 0358 9525 0 (kods HABALV2X)