Pretendentus aicinām līdz 2020.gada 30.jūnijam pieteikties, iesniedzot pieteikumu (motivētu pieteikuma vēstuli; dzīves aprakstu (Curriculum Vitae); izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas; citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi; redzējumu par kapitālsabiedrības darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses) ar norādi „SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis” sūtot uz e-pastu: [email protected] vai pa pastu: Saulkrastu novada dome, Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.

Saulkrastu novada dome

izsludina atklātu konkursu uz

pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saulkrastu komunālserviss”

(reģ.Nr. LV40103027944)

VALDES LOCEKĻA AMATU

Galvenie amata pienākumi:

 • pamatdarbības nodrošināšana atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem;
 • darbības stratēģijas plānošana, vadīšana un koordinēšana;
 • darba plāna izstrādes koordinēšana un pārraudzība, ekonomiskās un tehniskās attīstības rādītāju noteikšana;
 • darbības analīze un novērtēšana, pašvaldības kapitāla daļu turētāja informēšana par rezultātiem;
 • budžeta plānošana un kontrole;
 • izdevumu kontrole, materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošana un to racionālās izmantošanas nodrošināšana;
 • Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ieviešana un uzraudzība;
 • operatīvās, grāmatvedības, statistiskās uzskaites un pārskatu sagatavošanas organizēšana;
 • ikdienas operatīvo darba procesu vadīšana;
 • personāla vadības procesu nodrošināšana;
 • pārstāvības nodrošināšana tiesā, kapitālsabiedrības interešu aizstāvībai;
 • pārstāvība darījumos ar citiem uzņēmumiem un iestādēm.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrās daļas prasībām un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • nevainojama reputācija (valdes locekļa amata kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);
 • vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība, maģistra grāds tiks uzskatīts par priekšrocību, ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, inženierzinātnēs vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā;
 • ne mazāk kā divu gadu darba pieredze, amatā, kas nodrošina iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus uzņēmumā, kas nodrošina komunālos pakalpojumus (piemēram, ūdenssaimniecība, siltumapgāde, ēku apsaimniekošana u.tml.)
 • pieredze komunālo pakalpojumu jomā (ūdenssaimniecība, siltumapgāde, ēku apsaimniekošana, ielu un ceļu uzturēšana);
 • izpratne par kapitālsabiedrības darbības principiem;
 • zināšanas un praktiskā darba pieredze ES struktūrfondu projektu ieviešanā un uzraudzībā;
 • zināšanas un praktiskā pieredze publisko iepirkumu organizēšanā;
 • pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā;
 • stratēģiskās plānošanas prasme, prasme formulēt viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 • analītiska un sistēmiska domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • valsts valodas un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (mutvārdos un rakstos);
 • labas datorprasmes Microsoft Offce (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.);
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • atalgojumu 2259,60 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • iespēju radošu un inovatīvu ideju realizācijai;
 • dinamisku un aizraujošu darba ikdienu;
 • profesionālās kompetences pilnveides un izaugsmes iespējas.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT

Pretendentus aicinām līdz 2020.gada 30.jūnijam pieteikties, iesniedzot pieteikumu (motivētu pieteikuma vēstuli; dzīves aprakstu (Curriculum Vitae); izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas; citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi; redzējumu par kapitālsabiedrības darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses)

ar norādi „SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklis” sūtot uz e-pastu: [email protected] vai pa pastu: Saulkrastu novada dome, Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Saulkrastu novada dome informē, ka:

 1. jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 2. iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Saulkrastu novada dome, kontaktinformācija: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV 2160, tālrunis 67142529.