Saulkrastu novada dome, pamatojoties uz domes 2020. gada 26. augusta sēdes lēmumu, izsludina kandidātu pieteikšanu darbam Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijā

Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš

2020. gada 15. septembris (ieskaitot)

Tiesības izvirzīt un pieteikt

savu pārstāvi novada vēlēšanu komisijā ir:

• reģistrētām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām (pievienojams izraksts no tās vadības institūcijas lēmuma)

• ne mazāk par 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (pieteikumu paraksta katrs vēlētājs, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīves vietas adresi)

• katramSaulkrastu novada domes deputātam

Kandidātam jāatbilst

šādām prasībām:

Latvijas Republikas pilsonis

Prot latviešu valodu

Iegūta vismaz vispārējā vidējā izglītība

Par vēlēšanu komisijas

locekli nevar būt:

Saeimas deputāts

Saulkrastu novada domes deputāts

Pieteikumu veidlapas var saņemt:

Klientu apkalpošanas centrā Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8

vai www.saulkrasti.lv sadaļā “Pašvaldība>Dokumenti>Nolikumi”

Informācija par tālruni 67142529

Pieteikumu iesniegšana:

Klientu apkalpošanas centrā Saulkrastu novada domē, Raiņa iela 8

(līdz 2020. gada 15. septembrim)

(pieteikums iesniedzams personīgi)

Pieteikuma veidlapa ŠEIT