Ņemot vērā to, ka š.g. 25.maijā  notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas, Saulkrastu novada Vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos darbam Saulkrastu novada Zvejniekciema vēlēšanu iecirknī.

Pieteikšanās termiņš: 08.04.2019.

Pieteikumi jāiesniedz: Saulkrastu novada domes KAC Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā:

1) reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,

2) vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,

3) attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu,

2) kuramir vismaz vispārējā vidējā izglītība,

3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vainav kandidātu saraksta iesniedzējs,

4)kuršnav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,

5)nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis, izņemot gadījumu, kad pašvaldību vēlēšanu komisija drīkst pildīt iecirkņa komisijas pienākumus (skat.Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 1.panta ceturto daļu).

Pieteikuma anketa atrodama šeit https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019/darbs-velesanu-iecirkni

Vairāk informācijas www.cvk.lv vai rakstot uz [email protected], [email protected]