Saulkrastu novada dome, pamatojoties uz domes 2019. gada 25. septembra sēdes lēmumu, izsludina kandidātu pieteikšanu darbam Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijā (divas vakantās Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas locekļu vietas).

Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš

2019.gada 15.novembris (ieskaitot)

Tiesības izvirzīt un pieteikt savu pārstāvi novada vēlēšanu komisijā ir:

• reģistrētām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām (pievienojams izraksts no tās vadības institūcijas lēmuma)

• ne mazāk par 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (pieteikumu paraksta katrs vēlētājs, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīves vietas adresi)

• katramSaulkrastu novada domes deputātam

Kandidātam jāatbilst šādām prasībām:

Latvijas Republikas pilsonis

Prot latviešu valodu

Iegūta vismaz vispārējā vidējā izglītība

Par vēlēšanu komisijas locekli nevar būt:

Saeimas deputāts

Saulkrastu novada domes deputāts

Pieteikumu veidlapas var saņemt:

Klientu apkalpošanas centrā Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8

vai ŠEIT.

Informācija par tālruni 67142521

Pieteikumu iesniegšana:

Klientu apkalpošanas centrā Saulkrastu novada domē, Raiņa iela 8, līdz 2019.gada 15.novembrim.

(Pieteikums iesniedzams personīgi.)