Saulkrastu novada pašvaldība, pamatojoties uz apvienojamo pašvaldību deputātu kopsapulces 2020. gada 29. oktobra lēmumu, nolēma izveidot Vēlēšanu komisiju septiņu locekļu sastāvā un izsludina kandidātu pieteikšanu darbam Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijā 2021. gada pašvaldību vēlēšanām.

Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš:

2020. gada 20. novembris (ieskaitot)

Tiesības izvirzīt un pieteikt savu pārstāvi novada vēlēšanu komisijā ir:

· Reģistrētām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām (pievienojams izraksts no tās vadības institūcijas lēmuma);

· Ne mazāk par 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (pieteikumu paraksta katrs vēlētājs, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīves vietas adresi);

· Katram Saulkrastu novada domes, Sējas novada domes vai Limbažu novada domes deputātam.

Kandidātam jāatbilst šādām prasībām:

· Latvijas Republikas pilsonis;

· Prot latviešu valodu;

· Iegūta vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Par vēlēšanu komisijas locekli nevar būt:

· Saeimas deputāts;

· Saulkrastu novada domes, Sējas novada domes vai Limbažu novada domes deputāts.

Pieteikumu veidlapas var saņemt:

Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8 vai lejuplādēt tās: ŠEIT.

Informācija par tālruni 67142529

Pieteikumu iesniegšana:

Saulkrastu novada domē, Raiņa iela 8

(līdz 2020. gada 20. novembrim, pieteikumu ieliekot domes pastkastē)