Saulkrastu novada dome izsludina projektu konkursu pašvaldības finansējuma saņemšanai ar mērķi uzlabot dzīves vides kvalitāti Saulkrastu novadā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvām.

Projekta iesniegumu iesniedz Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, Klientu apkalpošanas centrā līdz 2017. gada 19. jūnijam plkst. 17.00.

Aicinām iepazīties ar konkursa Nolikumu.

Projekta pielikumi:

Projekta iesnieguma veidlapa

Atskaite par projektiem paredzēto finanšu līdzekļu izlietojumu

Līgums par pašvaldības līdzfinansēta projekta īstenošanu