Saulkrastu novada dome 2017. gadā pieņēma saistošos noteikumus „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”. Saistošie noteikumi nosaka, ka 2021. gadā par vienu mājokli tiek piemērots nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojums – 70%. Tiesības saņemt šo atvieglojumu ir nodokļu maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu Saulkrastu novadā savā nekustamajā īpašumā – mājā vai dzīvoklī, un kam nav nekustamā īpašuma nodokļu parādu par iepriekšējiem nodokļa taksācijas periodiem.

Lai saņemtu NĪN atlaidi ar 2021. gada 1. janvāri, nodokļa maksātājam līdz 2020. gada 31. decembrim nepieciešams vērsties domē ar iesniegumu. Elektroniski iesniegums ir pieejams vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā „Pakalpojumi”, „Nekustamā īpašuma nodoklis”, „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi”. Iesniegumu, parakstītu un ieskenētu, lūdzam nosūtīt uz e-pastu [email protected]. Iesnieguma veidlapas iedzīvotājiem ir pieejamas domes vestibilā. Ievērībai! Iesniegumu par atvieglojumu piešķiršanu nepieciešams iesniegt katru gadu. Tālrunis uzziņām 67142517.

Aicinām nekavēties un pieteikties NĪN atlaidei jau tagad!