Augusta beigās Saulkrastu un Carnikavas partnerības biedri tikās Zvejniekciema Kultūras namā, lai pieņemtu lēmumus, kas stimulētu jaunam darba cēlienam, sniegtu atbalstu abu novadu iedzīvotāju iniciatīvu un uzņēmēju attīstības ieceru īstenošanai.

Biedrībā, kuras jaunais nosaukums ir „Jūras Zeme”, ievēlēta jauna padome– kopā septiņi cilvēki, ko turpinās vadīt Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis. Padomē turpinās darboties arī Gunita Dzene, Aldonis Lūkins un Māris Miglāns no Carnikavas novada, kā arī Ilmārs Lielmanis no Saulkrastu novada, bet jaunievēlētās padomes locekles ir Dārta Smilga no biedrības „Saulkrasti Adventure”, kura pārstāvēs jauniešu intereses, un lauksaimniekus pārstāvošā Liene Mielava no Carnikavas novada.

Šobrīd biedrībā lielākā aktualitāte ir tikko noslēgusies projektu kārtas vērtēšana, kurā 323577,57eiro finansējumam iesniegti 9projektu pieteikumi. Informāciju par projektu atbilstību attīstības stratēģijai pretendenti saņems līdz šā gada 22.septembrim. Tiek sekots arī vasaras sākumā biedrības apstiprināto projektu tālākai virzībai Lauku atbalsta dienestā, kurā no visiem projektiem apstiprināti jau 6.

Līdztekus pozitīvajām pārmaiņām biedrības pārvaldes uzlabošanai un jaunatbalstītu projektu realizācijas uzsākšanai biedrība maina nosaukumu un vizuālo identitāti, kas būtiski uzlabos biedrības komunikāciju ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, izmantojot jaunus elektroniskās un dzīvās komunikācijas kanālus. Biedrība aicina iedzīvotājus, sadarbības partnerus un projektu iesniedzējus biedrības nosaukuma maiņas laikā izturēties ar izpratni gadījumos, kad neilgi dažādos veidos var nākties saskarties gan ar biedrības veco nosaukumu „Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon””, gan jauno nosaukumu „Jūras Zeme”.

Biedrība turpina darbu pie vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumu. Informācija par jaunām projektu kārtām sekos turpmākajos mēnešos. Vienlaikus biedrība, aicinot organizācijā jaunus biedrus, domā par nākamo plānošanas periodu un jaunu attīstības stratēģiju, kā arī par cita finansējuma piesaisti Saulkrastu un Carnikavas novada uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzību atbalstam.

Saulkrastu un Carnikavas partnerība ir biedrība, kas iedvesmo un satuvina iedzīvotājus, uzņēmējus un kopienas jauniem mērķiem, projektiem un sasniegumiem. Aicinām sekot biedrības aktivitātēm mūsu mājaslapā www.sernikon.lv un sociālajā tīklā Facebook, www.facebook.com/biedribasernikon/.