Šī gada sākumā darbu uzsāka vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, kur iespējams saņemt pieprasītākos valsts pārvaldes un pašvaldības pakalpojumus Kopš centra atklāšanas ir pieņemti vairāk nekā 60 iesniegumi, kā arī katru dienu tiek sniegtas konsultācijas.

 

Vēršam uzmanību, ka klientu apkalpošanas speciālistam nav iespēja piekļūt valsts sniegto pakalpojumu datu bāzēm un sniegt precizējošu informāciju. Piemēram, ja nepieciešams uzzināt pensijas apmēru, personīgi jāvēršas kādā no Valsts sociālās apdrošināšanas nodaļām vai elektroniski, izmantojot epakalpojumus.

 

Ņemot vērā, ka centrs darbību uzsācis nesen un darba procesā iespējamas īslaicīgas nepilnības, kā arī, lai ietaupītu laiku un izvairītos no pārpratumiem, aicinām apmeklētājus pirms došanās, neskaidrību gadījumā vispirms sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistu pa tālr. 67142530, e-pasts: [email protected] Pašlaik valsts institūciju pieejamo pakalpojumu klāsts ir ierobežots, bet attīstoties tiks paplašināts.

 

Apkalpošanas centrā tiek sniegti šādi valsts iestāžu pakalpojumi :

 

Valsts ieņēmumu dienests (VID)

Pieņem iesniegumu:

• par elektronisko algas nodokļa grāmatiņu,

• par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu vai anulēšanu,

• elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai,

Pieņem Gada ienākumu deklarāciju (taču netiek sniegtas konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu).

Sniedz atbalstu darbā ar EDS un e-pakalpojumu izmantošanā.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)

Pieņem iesniegumu šādu pabalstu saņemšanai:

• apbedīšanas pabalsts,

• bezdarbnieka pabalsts,

• bērna invalīda kopšanas pabalsts,

• bērna kopšanas pabalsts,

• bērna piedzimšanas pabalsts;

• ģimenes valsts pabalsts,

• invaliditātes pensija,

• maternitātes pabalsts,

• pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana,

• pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās,

• paternitātes pabalsts,

• slimības pabalsts,

• valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts,

• vecāku pabalsts,

• vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam (pensionāram).

 

Pieņem iesniegumu:

• pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšanai,

• brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācijai,

• Valsts fondētās pensijas (pensiju 2.līmeņa) kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņai,

• Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēlei.

 

Sniedz informāciju:

• par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem,

• par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam),

• par piešķirtās pensijas, pabalsta un atlīdzības apmēru,

• par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu un atlīdzību,

• par VSAA ieturēto ienākuma nodokli,

• par prognozējamo vecuma pensijas apmēru,

• par izmaksātajiem pabalstiem, pensijām, atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai),

• par apdrošinātās personas pensijas kapitālu,

• par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli;

• par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības.

• par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu.

 

Veic valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izrakstu.

 

Uzmanību !

Ārstniecības čeki, kas saistīti ar arodslimību un nelaimes gadījumu darbā, kā arī iesniegums valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem piešķiršanu netiek pieņemts. Čekus un minēto iesniegumu, jānosūta pa pastu VSAA vai personīgi jānogādā tuvākajā VSAA nodaļā.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

• Sniedz konsultācijas par Nodarbinātības valsts aģentūras e-pakalpojumiem (CV un vakanču portāls, karjeras pakalpojumi, informatīvās dienas e-versija, elektroniskās bezdarbnieku klasifikācijas un profilēšanas metode, apmācību monitorings, darba tirgus prognozes)

 

Valsts darba inspekcija (VDI)

• Sniedz konsultācijas par Valsts darba inspekcijas sniegtajiem e-pakalpojumiem

 

Uzņēmu reģistrs (UR)

• Sniedz konsultācijas Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumu „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros” un „Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem”, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv lietošanā.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)

• Sniedz konsultācijas par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem e-pakalpojumiem

Valsts zemes dienests (VZD)

• Sniedz konsultācijas par Valsts zemes dienesta sniegtajiem e-pakalpojumiem