Noslēdzies atklātais konkurss par vakanto SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekļa amatu. Apliecinot savas prasmes un kompetences, par konkursa uzvarētāju kļuvusi Raimonda Kosmane. Amata pretendente tika paziņota 29. jūlija ikmēneša domes sēdē, kur ar laba vēlējumiem pretendenti sveica novada deputāti un vēlēja izturību, stājoties jaunajā amatā.

Kā vēstīts iepriekš, atklātais konkurss norisinājās divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā tika izvērtēti pretendentu iesniegtie dokumenti un atbilstība obligātajām prasībām. Otrās kārtas laikā pretendenti komisijai pamatoja savu motivāciju ieņemt vakanto amatu, atbildēja uz jautājumiem par darbības pamatprincipiem, budžeta plānošanu, administratīvo procesu iestādē un SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbības jomu, kā arī prezentēja savu redzējumu par iestādes darbības prioritātēm un attīstību. Uz konkursa otro kārtu tika izvirzīti divi pretendenti un šajā konkursa posmā augstā līmenī Raimonda Kosmane apliecināja savas vadības kompetences, tādējādi arī kļūstot par konkursa uzvarētāju.

Raimonda Kosmane Latvijas Policijas akadēmijā ieguvusi profesionālo bakalaura grādu jurisprudencē, labi pārvalda angļu un krievu valodu. R. Kosmanei ir pieredze jurista darbā jau gandrīz 20 gadus.

Raimonda Kosmane ir strādājusi Finanšu ministrijā, par juriskonsulti un atbildīgo darbinieku tiešā valsts sekretāra padotībā atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, kur tiešie darba pienākumi bija saistīti ar valsts kapitālsabiedrību uzraudzīšanu. Pretendente ir strādājusi kā juriste arī tādos uzņēmumos kā AS “Valmieras piens” un AS “Augstsprieguma tīkls”, nodrošinot pilnu juridisko atbalstu ikdienas darbos.

Pati amata kandidāte, skaidrojot savu motivāciju kļūstot par SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekli, norāda: “Mana motivācija nav vienkārši ieņemt šo amatu, jau no 2017. gada decembra esmu strādājusi kā juriste SIA “Saulkrastu komunālserviss”, vienā komandā ar toreizējo valdes locekli Uldi Stundu. Mums bija mērķis – palīdzēt SIA “Saulkrastu komunālserviss” atgūt savu spozmi, kārtību un darboties spēju. Ieguldītais darbs nesa augļus un uzņēmums sāka atkopties un augt savā attīstībā. 2019. gada 20. decembrī iepriekšējais valdes loceklis pieņēma citu izaicinājumu un man tika piedāvāts kļūt par uzņēmuma pagaidu vadītāju, kura pienākumus es pildīju. Toreiz pēc stāšanās savā amatā mans galvenais uzdevums bija nodrošināt uzņēmuma darbības nepārtrauktību līdz brīdim, kad tiks izvēlēts jauns valdes loceklis. Uz šodienu man tas vairāk nav tikai “nodrošināt uzņēmuma darbības nepārtrauktību”, jo es sāku elpot vienā elpā ar uzņēmumu. Šobrīd, pildot SIA “Saulkrastu komunālserviss” jau kā valdes locekles pienākumus, ir daudz lietu, ko es vēlētos ieviest, sakārtot un uzlabot. Šim darbam man ir viss vajadzīgais – pieredze, komanda un zināšanas.”

Konkursa pretendentu nominācijas komisijas sastāvs bija:

Komisijas priekšsēdētāja: Administratīvās nodaļas vadītāja Jūlija Miranoviča.

Komisijas locekļi: Administratīvās nodaļas personāla speciāliste Eva Vasiļjeva, Finanšu un grāmatvedības nodaļas finanšu vadītājs Gatis Vīgants, Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica, Cēsu novada pašvaldības SIA “VINDA” valdes priekšsēdētājs Varis Ādamsons.