Kādu mēs vēlamies redzēt mūsu piekrastes teritoriju? Neskartu kā tūrisma pērli? Viedu, izmantojot inovatīvus tehnoloģiskus risinājumus? Zivrūpnieciski attīstītu, maksimāli izmantojot jūras bagātības? Ar attīstītām mazajām ostām? Ar augstu potenciālu veselības tūrismā un kurortoloģijā?

Lai labāk apzinātu piekrastes teritorijas attīstības potenciālu un attīstības virzienus, 20. februārī plkst.10.00 (Amber Sea Hotel&Spa, Jūrmala, Dzintaru prospekts 68) notiks koprades seminārs. Tajā tiks prezentēts izstrādātais Rīgas plānošanas reģiona jūras un piekrastes viedās specializācijas tematiskais plāns 2020.– 2027. gadam, kā arī kopā ar pašvaldību ekspertiem un organizācijām izstrādāti priekšlikumi piekrastes kā atsevišķas mērķteritorijas attīstībai jaunā Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam kontekstā. Kopradi vadīs viedās specializācijas eksperts Neils Balgalis (“Grupa 93”).

  • Pasākumā būs divu jaunu inovāciju prezentācijas. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta pētnieks Dr.chem. O. Bikovens iepazīstinās ar jaunāko pētījumu par aļģu biomasas izmantošanu, lai noteiktu aļģu savākšanas, izvietošanas un turpmākās izmantošanas paņēmienus, tostarp, arī jaunu produktu ražošanā un pakalpojumu radīšanā.
  • Savukārt idejām bagātais “Saules dizains” inženieris Artis Volkovs prezentēs pašu radītu inovāciju – viedtālruņu un citu portatīvo ierīču uzlādes punktu prototipu, ko jau drīzumā uzstādīs piekrastē. Tas darbosies, izmantojot saules enerģiju. Šis būtu pilotprojekts, bet nākotnē to varētu piekrastes pašvaldības izmantot, lai veidotu jaunus pakalpojumus aktīvajiem tūristiem piekrastē, informētu par pieejamo tūrisma piedāvājumu, apskates objektiem un mobilitātes iespējām.

Dienas kārtība

Reģistrēšanās

Diskusija notiek Interreg Baltijas jūras transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam līdzfinansēta projekta “Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija, jūras un piekrastes resursi ekonomikas izaugsmei Baltijas jūras reģionā” (“Smart Blue Regions”) ietvaros.