Saulkrastu novada dome šī gada 30.augustā pieņēma saistošos noteikumus Nr.14 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”.

 

 

 

Saistošie noteikumi paredz, ka 2018.gadā par vienu mājokli tiek piemērots nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojums 70% apmērā. Tiesības saņemt šo atvieglojumu ir iedzīvotājiem, kuri deklarējuši dzīvesvietu Saulkrastu novadā savā nekustamajā īpašumā – mājā vai dzīvoklī.

Lai 2018. gadā saņemtu NĪN atlaidi, nodokļa maksātājam līdz 31. janvārim jāvēršas domē ar iesniegumu. Elektroniski iesniegums pieejams ŠEIT. Parakstītu un ieskenētu to jānosūta uz e-pastu [email protected].

Lai iesnieguma veidlapu saņemtu un aizpildītu klātienē, jādodas uz Klientu apkalpošanas centru Raiņa ielā 8, darba laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.30 – 18.00, otrdienās un trešdienās no 9.30 – 17.00, piektdienās no 8.00 – 14.00. Pusdienas pārtraukums no 12.00 -12.30, izņemot piektdienas. Tālr. uzziņām 67142530.

Uzmanību!

Iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu atkārtoti nav jāiesniedz:

  • I un II grupas invalīdiem, personām, kuru aprūpē ir bērni ar īpašām vajadzībām un pilngadību sasnieguši bērni, ja 2017.gadā jau tika pieņemts lēmums par atvieglojumu piešķiršanu uz invaliditātes noteikto laiku;
  • Politiski represētām personām, kuras jau iepriekš ir reģistrētas un ir saņēmušas NĪN atvieglojumus 2017.gadā.

Tālr. uzziņām 67142517.

Aicinām nekavēties un pieteikties NĪN atlaidei jau tagad !