Atsaucoties uz informāciju plašsaziņas līdzekļos par Baltās kāpas nogruvumu, informējam, ka nogruvums ir izveidojies kāpas ziemeļu daļā, kā dēļ ir nogruvusi koka dēļu virsmas (pandusa) noeja uz jūru.

Lai nokļūtu līdz jūrai, aicinām izmantot blakus kāpnes. Nogruvusī laipa tiks demontēta, un tās pamatne tiks novietota augšējā kāpas daļā. Plānots, ka nākamajā gadā Bērzu ielas galā tiks izveidota jauna noeja līdz jūrai, tādējādi nodrošinot vides pieejamību ikvienam apmeklētājam.

Kāpas sānu daļas nogruvums izveidojies erozijas un antropogēnās slodzes dēļ.

Aicinām Baltās kāpas apmeklētājus ievērot izvietotos norobežojumus un nestaigāt pa bīstamo zonu!