Šogad Ainavu arhitektūras asociācija pirmo reizi organizēja ainavu arhitektūras labāko sasniegumu skati, kurā bija pieteikts arī Saulkrastu Jūras parks.

Izvērtējot iesniegtos pieteikumus (kopumā 81), starptautiskā žūrija nominācijā “Ārtelpa” kategorijā “Ar ēku nesaistīta publiska ārtelpa” apbalvoja Saulkrastu Jūras parku (arhitektu birojs “Substance”ar arhitektu Arni Dimiņu vadībā).

Balva ir Latvijas ainavu arhitektūras profesionāļu labāko sasniegumu skate, kura tiek veidota kā laikmetīgs, nozares daudzveidībai atvērts pasākumu kopums. Balvas virsuzdevums – veicināt izpratni par ārtelpu kā nacionālās kultūrtelpas neatņemamu un neaizstājamu sastāvdaļu, kā sociāli, ekoloģiski un ekonomiski nozīmīgu cilvēku koprades produktu.

Pirms pieciem gadiem Saulkrastu Jūras parks saņēma Latvijas Gada balvu dizaina kategorijā Vides dizains.