Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Pierīgas reģionālajām uzņēmēju biedrībām otrdien, 19. septembrī rīko konferenci par LIAA realizēto tehnoloģiju pārneses un inovāciju vaučeru programmu.

Konference notiks Salaspils kultūras nama “Rīgava” Mazajā zālē, konferences sākums pulksten 12.00. Inovāciju vaučeru programma ir atbalsts mazajiem un vidējiem komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai. Šis ir viens no veidiem kā LIAA atbalsta inovatīvu ieceru īstenošanu, kopīgi veicinot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.

Inovāciju vaučeri ir finansējuma mehānisms, kas paredzēts uzņēmēju (no vienas puses) un zinātnieku vai pētnieku grupu (no otras puses) sadarbības veicināšanai t.s. tehnoloģiju pārnesē jeb izgudrojumu un tehnoloģiju attīstības produktu ieviešanā tirgus produktos. Inovāciju vaučeru programma sniedz atbalstu jaunu produktu izstrādei un esošo produktu būtisku uzlabošanu, pagarinot to derīguma termiņu, uzlabojot izturību vai citas īpašības.

Kopējais atbalsta apjoms inovāciju vaučeru programmā vienai personu grupai (uzņēmēji un zinātnieki) ir 25000 eiro, kas paredzēti, piemēram, pētījumu veikšanai, prototipu izgatavošanai, tehnoloģisko iekārtu iegādei utjp. Atbalsta mehānisms ir vienkāršs, ātrs un ērts, tas izstrādāts tā, lai maksimāli samazinātu birokrātisko procedūru slogu un būtu draudzīgs uzņēmējiem.

Lai skaidrotu inovāciju vaučeru programmas darbību un priekšrocības, LIAA kopā ar Salaspils Uzņēmēju biedrību un citām Pierīgas reģiona uzņēmēju biedrībām rīko konferenci par tehnoloģiju pārnesi un inovāciju vaučeru programmu. Tajā bez LIAA ekspertiem piedalīsies arī tie uzņēmēji un zinātnieki, kas jau šobrīd realizē tehnoloģiju pārneses projektus, kā arī pašvaldību un reģionālo uzņēmēju biedrību pārstāvji.

Aicinām apmeklēt LIAA un Salaspils Uzņēmēju biedrības rīkoto konferenci š.g. 19. septembrī no pulksten 12 līdz 16.30 Salaspilī, kultūras nama “Rīgava” Mazajā zālē (Salaspils, Līvzemes iela 7). Pieteikties konferencei var e-pastā: [email protected]

Ar konferences darba kārtību varat iepazīties pielikumā. Atsevišķas darba kārtības tēmas tiks precizētas.

Finansējums inovāciju vaučeru programmai 3,74 milj. eiro apmērā tiek piešķirts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Tehnoloģijas pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001).

Plašāka informācija par inovāciju vaučeru un citām atbalsta programmām ir pieejama LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Fondi” un Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2, e-pasts: jautā[email protected]

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras

un

Pierīgas uzņēmēju biedrību

KONFERENCE

par tehnoloģiju pārnesi un inovāciju vaučeru programmu

Norises vieta: Salaspils, kultūras nams „Rīgava”

(Salaspils, Līvzemes iela 7).

Norises laiks: 2017. gada 19. septembris, no pulksten 12:00 līdz 16:30.

Auditorija:

  • reģionālo uzņēmēju biedrību (RUB) pārstāvji, uzņēmēji;
  • pašvaldību pārstāvji;
  • mediju pārstāvji;
  • Salaspils pašvaldības vadība, deputāti, amatpersonas, Salaspils uzņēmēji.

Kopējais auditorijas lielums: 50 cilvēki.

Moderators:Miks Balodis, Salaspils Uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs.

Darba kārtība

Laiks

Temats

Ziņotājs

11:30 – 12:00

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, kafija

12:00 – 12:05

Ievada uzruna / konferences darba kārtības izklāsts

Miks Balodis, moderators

12:05 – 12:10

Salaspils novada pašvaldības pārstāvja uzruna

Salaspils novada dome

12:10 – 12:30

Inovāciju vaučeru programma un tehnoloģiju pārneses atbalsta instrumenti, LIAA Tehnoloģiju pārneses departamenta pakalpojumu pārskats uzņēmējiem

Linda Grīnfelde,

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja

12:30 – 12:40

Inovāciju vaučeru programmas realizācija: soli pa solim

Linda Grīnfelde,

LIAA Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja

12:40 – 13:00

Tehnoloģiju “skautings” – sadarbības starp zinātniekiem un uzņēmējiem veidošana

Māris Jansons,

LIAA Tehnoloģiju skauts – eksperts, kas pārstāv zinātniekus un pētījumu autorus sadarbībā ar uzņēmējiem

13:00 – 13:15

Pētniecībā radītās inovācijas biznesa attīstībai

Mārtiņš Borodušķis, Latvijas Universitātes Komunikāciju un inovāciju departamenta pētnieks

13:15 – 13:30

Uzņēmēju sadarbība ar LIAA un zinātniekiem: mehānismi un iespējas (pieredze un secinājumi no uzņēmēju puses)

Marita Āboltiņa,

Inovāciju projektu vadītāja,

AS “Grindeks”

13:30 – 13:45

Pētniecības komercializācija un uzņēmēji – iespējas, risinājumi, konkrēta pieredze un projekti

Jūlija Stare,

Latvijas Universitātes pētniece,

Inovatīvu IT projektu izstrādātāja

13:45 – 14:00

Reģionālās uzņēmēju biedrības – novadu un pilsētu uzņēmējdarbības centri, to nozīme reģionālās uzņēmējdarbības vides attīstībā un inovatīvu risinājumu ieviešanā

Miks Balodis,

Salaspils Uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs

14:00 – 14:20

Kafijas pauze, uzkodas

14:20 – 14:40

Pašvaldību un uzņēmēju sadarbība inovatīvu risinājumu ieviešanā lokālajā uzņēmējdarbībā mazo un vidējo uzņēmēju segmentā

Neils Kalniņš,

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

14:40 – 16:00

Diskusijas un jautājumi

Miks Balodis, moderators

16:00 – 16:30

Kafijas pauze, uzkodas