Saskaņā ar domes lēmumu Nr.18 § 7 (30.12.2015.) tiek rīkota sabiedriskā apspriešana par 44 koku nozāģēšanu Ainažu ielā 28A un pieguļošajā teritorijā, saistībā ar plānoto zemes gabala apbūvi (veikals un auto stāvvieta).

 

Publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2016. gada 12. janvāra līdz 22. janvārim.

 

Koku ciršanas shēma un sīkāka informācija pieejama Saulkrastu novada domes ēkā Raiņa ielā 8, Klientu apkalpošanas centrā. Tālr. uzziņām 67142530.

Ierosinājumus aicinām iesniegt klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīt uz domes oficiālo e-pasta adresi [email protected]  .