Saulkrastu dabas dizaina parkā „Baltā kāpa” uzstādīts informatīvais stends “Ekosistēmu pakalpojumi Saulkrastu attīstībai”. Stends apmeklētājiem sniedz informāciju par ekosistēmu pakalpojumu veidiem kopumā un Saulkrastu piekrastē, shematiski ataino Saulkrastu piekrastes tematisko un funkcionālo attīstību no Inčupes līdz Pēterupei un laika skalā sniedz pārskatu par projekta ietvaros paveikto Saulkrastu teritorijā.

 

Novembrī ir apstiprinātas projekta ietvaros izstrādātās izmaiņas Saulkrastu novada attīstības plānā 2014.–2020. gadam. Arī izstrādājot turpmākos Saulkrastu novada attīstības dokumentus, tajos tiks ietverti un izmantoti projekta ietvaros iegūtie rezultāti un rekomendācijas.