Līgo saule, līgo bite

Pa lielo tīrumiņu:

Saule sienu žāvēdama,

Bite – ziedus lasīdama.

 

 

Saulkrastu novada dome novēl visiem līksmus Līgo svētkus !