Sākot ar š.g. 1. martu, tiks mainīta Saulkrastu novada domes e-pasta adrese. Turpmāk saziņai ar domi lūgums izmantot e-pastu pasts@saulkrasti.lv līdzšinējā dome@saulkrasti.lv vietā.

E-pasta adreses izmaiņas tiek veiktas, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.611 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 45.punktu.