Informējam, ka šķirojamo atkritumu konteineri no Viļa Lāča un Brāļu Kaudzīšu ielas krustojama ir pārvietoti uz Zītaru un Brāļu Kaudzīšu ielu stūra. Tie ir pārvietoti, lai mazinātu iespēju nejaušiem garāmbraucējiem konteineros samest nešķirotus atkritumus.

 

Ja pamanīts, ka kāds dalīto atkritumu konteineros met sadzīves atkritumus, pēc iespējas – nofotografēt šo darbību veicēju, piefiksēt automašīnas numura zīmes un ziņot Saulkrastu pašvaldības policijai pa tālr. 67142525 vai 25449916.