Saulkrastu sociālais dienests informē, ka no šī gada 9.aprīļa ir stājušies spēkā grozījumi Saulkrastu novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.SN 1/2018 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”, kas paredz jaunu materiālā pabalsta veidu – pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā.  Pabalstu var saņemt Saulkrastu novadā deklarētie iedzīvotāji 90 un 95  gadu jubilejā – 50 eiro apmērā, 100 gadu jubilejā  – 100 eiro apmērā.

Lai saņemtu materiālo pabalstu, jubilāram vai tā likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums Saulkrastu sociālajā dienestā, Raiņa ielā 8, norādot visu nepieciešamo ar personu saistīto informāciju, tajā skaitā bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt materiālo pabalstu. Ja personai konta numurs nav pieejams, vai ir citi jautājumi, kas saistīti ar pabalsta piešķiršanu, lūgums zvanīt pa tālr. 67142511.

Sociālā dienesta pieņemšanas laiks:

Pirmdienās 11.00-12.00/13.00-18.00

Ceturtdienās 9.00-12.00/13.00-18.00