Labklājības ministrija (LM) līdz 25. aprīlim aicina bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus, kas darbojas Rīgas, Jelgavas, Valmieras vai tuvāko pašvaldību teritorijās, pieteikties projekta iepirkumam „Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu".

 

 

 

Projekta iepirkuma rezultātā atlasīto aukļu un iestāžu kontaktus iekļaus vienotā elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju sarakstā, no kura atlasīto uzņēmumu vecāki varēs izvēlēties piemērotāko kandidatūru. Saraksts būs publiski pieejams ministrijas un iesaistīto pašvaldību tīmekļa vietnēs.

 

Pirms pakalpojuma sniegšanas starp saņēmēju, viņa darba devēju, pakalpojuma sniedzēju un pašvaldību būs jānoslēdz līgums uz 10 mēnešiem, kas ir projektā paredzētais pakalpojuma sniegšanas termiņš. Pēc šī termiņa aukle vai iestāde varēs turpināt sniegt savus pakalpojumus, pamatojoties uz privātu vienošanos ar pakalpojuma saņēmēju, ja vecāks vēlēsies pats apmaksāt pakalpojumu.

 

Subsidēto bērnu aprūpes pakalpojumu nodrošinās ar mērķi pakāpeniski pāriet uz privāto – darba devēja un darba ņēmēja – finansējumu, kā arī, iespējams, valsts un pašvaldības līdzfinansējumu.

 

Pakalpojumu paredzēts sniegt bērna mājās vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas. Auklei vai iestādei būs jānodrošina ne tikai bērna pieskatīšana, bet droša un lietderīga dienas organizēšana bērnam. Bērna pieskatīšana notiks saskaņā ar grafiku, ko saskaņos katra mēneša sākumā starp vecāku un aukli vai iestādi.

 

LM vērš uzmanību, ka tikai aukles reģistrācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) var garantēt aukles kvalifikāciju un nepieciešamo drošības prasību ievērošanu bērnu aprūpes procesā. Informācija par aukles reģistrāciju ir publiski pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā: https://viis.lv/default.aspx/Pages/Institutions/Search.aspx . Reģistrēšanās kā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam IKVD ir bez maksas.

 

Tāpat LM atgādina, ka vēl visu aprīli uzņēmumiem ar nestandarta darba laiku ir iespēja pieteikties elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai.

 

Pakalpojumu varēs saņemt atlasīto uzņēmumu darbinieks, kuram vismaz viens bērns ir vecumā no gada līdz 7 gadiem un kas strādā nestandarta darba laiku vismaz reizi divās nedēļās. To īstenos reģistrētie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji (fiziskās un juridiskās personas) kas atbildīs iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem. Atlasīto uzņēmumu darbinieks iepirkumam var ieteikt arī savu aukli, ja tā ir reģistrēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

Visu organizāciju darbiniekiem, kas pieteiksies dalībai projektā, nodrošinās subsidēto bērnu uzraudzības pakalpojumu ārpus standarta darbalaika – no plkst. 18.00 līdz 8.00 darba dienās, kā arī brīvdienās.

 

Projekts „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” ir līdzfinansēts Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) ietvaros. Tā mērķis ir attīstīt elastīga laika bērnu aprūpi vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

 

Plašāka informācija par projektu ir pieejama LM tīmekļa vietnē, kā arī sazinoties ar projekta vadītāju Maksimu Ivanovu pa tālruni 67782961.

 

LM iepirkumu izsludināja 29. martā. Vairāk informācijas par iepirkumu: http://www.lm.gov.lv/text/3297

 

PROJEKTA ILGUMS – 10

PROJEKTA ILGUMS – 10 MĒNEŠI