Svētdien, 24. novembrī, plkst. 15.00 Saulkrastu kapos Svecīšu vakars – Mirušo piemiņas diena.