Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai- “Veselības centrs 4” mobilajā mamogrāfā, kas Saulkrastos ieradīsies š.g. 19.jūnijā (pie Saulkrastu slimnīcas Ainažu ielā 34).

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

  • Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
  • Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – par maksu.

Lai pierakstītos izmeklējumam, zvanīt pa tālruni 67142840 un 27866655 (nosaucot personas kodu un tālruņa numuru).

Informācija sagatavota, izmantojot “Veselības centrs 4” materiālus