Veselības centrs 4 mobilais mamogrāfs Saulkrastos ieradīsies 14.martā pie Saulkrastu slimnīcas Ainažu ielā 34.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!

 

 

• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.

 

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru).