21. martā no plkst. 08:00 līdz plkst. 23:00 un 22. martā no plkst. 08:00 līdz plkst. 20:00 Ādažu poligonā notiks pašgājējhaubicas M109M5 kaujas šaušanas treniņš. Dienas tumšajā laikā tiks izmantoti apgaismes lādiņi.

 

 

Nacionālie bruņotie spēki lūdz iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām, īslaicīgi radītajiem trokšņiem.

Mācībās radītais troksnis netiek uzskatīts par industriāli radītu troksni un līdz ar to netiek ierobežots laikā un vietā, ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam.