Saulkrastu novada dome informē, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas  noteikumi”, 2019. gada 30. janvārī Saulkrastu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 987 „Par adreses maiņu un adreses likvidēšanu”. 

Adreses mainītas Inčupītes ielas, Laimas ielas, Lauku ielas, daļai Pļavas ielas nekustamajiem īpašumiem un funkcionāli saistītām ēkām, un būvēm. Par adrešu maiņu pašvaldība informēs nekustamo īpašumu īpašniekus, nosūtot lēmumu uz viņu deklarēto dzīvesvietu.