Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

 

1) zemes īpašumu Pirmā iela 15, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 2649, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0624 ha, nosacītā cena – EUR 6 000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 600,00 ;

2) zemes īpašumu Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1855, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0590 ha, nosacītā cena – EUR 5 700,00, nodrošinājuma nauda – EUR 570,00;

3) zemes īpašumu Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 2691, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0629 ha, nosacītā cena – EUR 6 300,00, nodrošinājuma nauda – EUR 630,00;

4) zemes īpašumu Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1937, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0682 ha, nosacītā cena – EUR 6 900,00, nodrošinājuma nauda – EUR 690,00.

 

Objektu izsoles notiks 2016.gada 14.oktobrī plkst. 10.00, 10.30, 11.00 un 11.30 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

 

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2016. gada 14.oktobra plkst. 9.30.

 

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei.

 

 

Izsoles noteikumi_VEF_Biķernieki_Pirmā iela_15


Izsoles_noteikumi_VEF_Biķernieki_Devītā iela_20


Izsoles_noteikumi VEF_Biķernieki_Devītā iela_85


Izsoles noteikumi_VEF_Bikernieki_Devītā iela_121

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Saulkrastu novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos darba laikā.